Požární ochrana očima dětí

01.03.2015 22:09

Městské (okresní) sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Brno město

Vyhlašuje

soutěž – „Požární ochrana očima dětí“,

pořádanou v r. 2015.

 

Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zastoupená OSH Brno-město, Okresní (městská) rada prevence ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a jeho územním odborem Brno a OŠMT Magistrátu města Brna. Nejlepší vyhodnocené práce postupují do Krajského kola, završením je Republikové kolo této soutěže.