OUL Bosonohy

10.03.2019 21:17

Po velice dlouhých přípravách konečně nastala sobota, kdy se uzlová soutěž měla konat u nás. Sraz jsem si dali už v pátek, kdy jsme v učilišti v Bosnohách, konkrétně v jídelně chystali vše potřebné. Nachystali jsme stoly, stojany, občerstvení, plakáty, technické zázemí a spoustu dalších drobností. V sobotu jsme dali ráno sraz o půl sedmé, abychom dochystali ostatní potřebné věci, dále aby mohl přiijet pan Švejda s časomírou a abychom ji stihli zapojit. Jako první přijela kategorie přípravka. Přijelo k nám soutěžit 11 družstev, z toho dvě z nich byla z Bosonoh. Naši se umístili na 10. a 4. místě. Po vyhlášení následovala kategorie mladších žáků. Těch už bylo trošičku více, celkem 22 družstev. Naši skončili na 11. místě. Po této kategorii následovala kratší pauza, kdy se mohli rozhodčí a technická četa občerstvit a také jsme čekali až k nám přijeou všechna družstva starších žáků. Starších přijelo celkem 28 družstev, naši skončili na 13. místě. Jako poslední kategorie u nás byla kategorie dorostu. Tedy jednotlivci a dvojice. První šli dvojice, celkem jich u nás bylo 17. My měli jednu dvojici, ta skončila na 9. místě a pak jsme vytvořili mix s Útěchovem, a ten skončil na 11. místě. Za jednotlivce jsme měli 3 dorostence, a ti se umístili na 14., 19. a 22. místě z celkem 29 soutěžících. Po vyhlášení poslední kategorie už nám nezbylo nic jiného než pořádně uklidit a jet si po tak náročném dni domů odpočinout.