Historie a současnost

 

Historie 

Sbor dobrovolných hasičů byl založen  v roce 1889 Janem Čoupkem. Zakládajících členů bylo 28.

Doškové a šindelové střechy byly snadno zápalné i jiskrou z komína. V obci hořelo často, a proto byl spolek užitečný a také měl dost práce. Dvě umělé vytvořené nádrže, Horní a Dolní luže, byly zdrojem vody pro hašení.

Spolek vybudoval v roce 1909 přímo pod spodní nádrží za pomoci obce  hasičskou zbrojnici, kde byla umístěna výzbroj. Výzbroj se skládala ze dvou žebříků, kovaných háků na bidlech, dvoukolky s navinutou hadicí a dvěma čerpadly. Později ve 40. letech si spolek opatřil hasičské auto modernější výzbroj. Výzbroj a výstroj měla v roce 1924 hodnotu 120 000 Kč. Hasiči měli i svůj stejnokroj. (Stejnokroje  v té době  byly obecně ve velké oblibě.) U nás hasičský sbor zasahoval do roku 1924 jednadvacetkrát, v okolních obcích čtyřiačtyřicetkrát. Při hašení lesních požárů dvanáctkrát a při povodních třikrát. Na rozhraní 60. a 70. Let spolek zanikl.

Jeho funkci převzala rychlá zásahová služba v Brně.

 

Současnost

Téměř po 40 ti letech byla v městské části Brno-Bosonohy obnovena činnost Sboru dobrovolných hasičů, která se zaměřila na naši mládež. V lednu roku 2009 se 8 nadšenců vrhlo do práce a začalo pracovat s dětmi.

Mladým hasičem se může stát kterékoliv dítě ve věku od 3 do 18 let. Děti jsou rozděleny podle věku do kategorií přípravka (3 – 6 let), mladší žáci (6 -11 let), starší žáci (11 – 15 let) a dorostenci (15 – 18 let). V těchto kategoriích se zúčastňují soutěží, které navštěvujeme.

V jarních a podzimních měsících se účastníme soutěží. Ze všech soutěžních disciplín se dětem nejvíce líbí „Požární útok“, v kterém soutěží družstva o 7 členech. Není to však jediná disciplína, kterou děti trénují. Umějí se vypořádat i s „Štafetou 4 x 60 m“, „Uzlovou štafetou“, ve které soutěží 4 členové a 5 ti členné družstvo závodí v „Štafetě požárních dvojic“.

Nesmím zapomenout na „Závod požárnické všestrannosti“. Děti při této disciplíně musí překonat v kategorii mladších žáků 2 km a starší 3 km trať, na které plní na 6 ti stanovištích úkoly – střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana a překonání překážky po vodorovném laně. Z toho vyplývá, že s dětmi netrénujeme jen technické provedení soutěžních disciplín, ale učíme se s nimi topografické značky, značky hasební techniky, jak správně uvázat poraněnou horní a dolní končetinu, hasební látky, nebo vázání uzlů.

V zimním období by se mohlo zdát, že není na závodění čas ani počasí, ale není tomu tak. Jezdíme po uzlových soutěžích, které patří do Otevřené uzlové ligy. Na jejich závody se děti připravují celou zimu. Kromě toho činnost střídáme s malováním, přípravou na POOD či hrami. 

Bosonohy