Základy první pomoci

"Obvaz zraněného kolena třícípým šátkem a transport zraněného"

"Znehybnění horní končetiny pomocí třícípého šátku a doprovod, tzv. živou berlou"