Základy první pomoci

"Obvaz zraněného kolena trojcípým šátkem a transport zraněného"

"Znehybnění horní končetiny pomocí trojcípého šátku a doprovod, tzv. živou berlou"