Hasební látky

Obrázek

Vhodné

Nevhodné

benzín

nafta

olej

1.  PHP práškový

2. pěna, PHP pěnový

1. voda

2. tlumice

elektrický rozvaděč pod proudem

1. PHP CO2 – „sněhový“

2. PHP práškový

1. voda, PHP vodní

2. tlumice

3. pěna, PHP pěnový

knihy, archívy

1. PHP práškový

1. PHP CO2 – „sněhový“

2. tlumice

sypké látky,

volně ložené hobliny

1. voda, PHP vodní

2. písek, škvára, hlína

3. pěna, PHP pěnový

1. PHP CO2 – „sněhový“

2. PHP práškový

jemná mechanika,

video, počítače

1. PHP CO2 – „sněhový“

1. voda, PHP vodní

2. písek, škvára, hlína

3. pěna. PHP pěnový

4. PHP práškový