Co musí mladý hasič znát

 

- topografické značky

- hasičské značky

- telefonní čísla 

- hasební látky

- vázání uzlů

- základy první pomoci

- optické signály PO