Historie a současnost

 

Historie HASIČSKÉHO SBORU V BOSONOHÁCH

Sbor dobrovolných hasičů byl založen  v roce 1889 Janem Čoupkem. Zakládajících členů bylo 28.

Doškové a šindelové střechy byly snadno zápalné i jiskrou z komína. V obci hořelo často, a proto byl spolek užitečný a také měl dost práce. Dvě umělé vytvořené nádrže, Horní a Dolní luže, byly zdrojem vody pro hašení.

Spolek vybudoval v roce 1909 přímo pod spodní nádrží za pomoci obce  hasičskou zbrojnici, kde byla umístěna výzbroj. Výzbroj se skládala ze dvou žebříků, kovaných háků na bidlech, dvoukolky s navinutou hadicí a dvěma čerpadly. Později ve 40. letech si spolek opatřil hasičské auto modernější výzbroj. Výzbroj a výstroj měla v roce 1924 hodnotu 120 000 Kč. Hasiči měli i svůj stejnokroj. (Stejnokroje  v té době  byly obecně ve velké oblibě.) U nás hasičský sbor zasahoval do roku 1924 jednadvacetkrát, v okolních obcích čtyřiačtyřicetkrát. Při hašení lesních požárů dvanáctkrát a při povodních třikrát. Na rozhraní 60. a 70. Let spolek zanikl.

Jeho funkci převzala rychlá zásahová služba v Brně.

 

Současnost

Téměř po 40 ti letech byla v městské části Brno-Bosonohy obnovena činnost Sboru dobrovolných hasičů, která se zaměřila na naši mládež. V lednu roku 2009 se 8 nadšenců vrhlo do práce a začalo pracovat s dětmi.

Mladým hasičem se může stát kterékoliv dítě ve věku od 3 do 18 let. Děti jsou rozděleny podle věku do kategorií přípravka (3 – 6 let), mladší žáci (6 -11 let), starší žáci (11 – 15 let) a dorostenci (15 – 18 let). V těchto kategoriích se zúčastňují soutěží, které navštěvujeme.

V současné době navštěvuje sbor 22 dětí, o které se stará 5 vedoucích. Některé děti, které se staly mladým hasičem již při jeho založení, byly zařazeny v kategorii přípravka a dnes nám naše úsilí vrací v podobě úspěchů na sportovním poli v kategorii mladších žáků. To stejné můžeme říct i o dnešních starších žácích.  

V jarních a podzimních měsících se účastníme soutěží. Ze všech soutěžních disciplín se dětem nejvíce líbí „Požární útok“, v kterém soutěží družstva o 7 členech. Není to však jediná disciplína, kterou děti trénují. Umějí se vypořádat i s „Štafetou 4 x 60 m“, „Uzlovou štafetou“, ve které soutěží 4 členové, 5 ti členné družstvo závodí v „Štafetě požárních dvojic“, starší žáci navíc závodí v „Požárním útoku CTIF“ a v „Štafetě CTIF s překážkami“.

Nesmím zapomenout na „Závod požárnické všestrannosti“. Děti při této disciplíně musí překonat v kategorii mladších žáků 2 km a starší 3 km trať, na které plní na 6 ti stanovištích úkoly – střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana a překonání překážky po vodorovném laně. Z toho vyplývá, že s dětmi netrénujeme jen technické provedení soutěžních disciplín, ale učíme se s nimi topografické značky, značky hasební techniky, jak správně uvázat poraněnou horní a dolní končetinu, hasební látky, nebo vázání uzlů.

V zimním období, kdy je soutěžní odpočinek, však nijak nezahálíme a připravujeme děti na úspěšné složení zkoušek odbornosti. Zatím se některé děti mohou pyšnit odznakem na pracovním stejnokroji „Preventista – junior“ a „Preventista“. Ale protože máme moc šikovné děti, jistě k těmto odznakům přibudou další a my budeme moci být na naše děti právem hrdi.


Bosonohy

Hasík

Hasík

www.hasik.cz

Krizport

Krizport

krizport.firebrno.cz